PolskiEnglish (UK)GermanDE-CH-AT

Szanowni Państwo, drodzy Altowioliści,

 

To wielki zaszczyt dla nowo powstałego Polskiego Towarzystwa Altowiolowego, móc zorganizować w Polsce 41 Międzynarodowy Kongres Altowiolowy oraz gościć jego Uczestników. Wielka w tym zasługa poprzedniego Przewodniczącego Międzynarodowego Towarzystwa Altowiolowego Michaela Vidulicha (Nowa Zelandia) oraz obecnego, Kennetha Martinsona (USA), którzy optowali za powierzeniem właśnie nam kolejnego Kongresu.

Międzynarodowe Towarzystwo Altowiolowe powstałe w Niemczech w roku 1968, powołane do życia przez Franza Zeyringera (Austria) i Dietricha Bauera (RFN), jest organizacją o ogólnoświatowym zasięgu, działającą w kilkunastu krajach świata. Odbywające się corocznie kongresy, mają na celu przegląd aktualnego stanu badań nad repertuarem, historią i innymi zagadnieniami związanymi z tym instrumentem, a także prezentacji czołowych instrumentalistów-altowiolistów oraz wymiany doświadczeń – także pedagogicznych - i poglądów. Pionierem tej działalności w Polsce był Tadeusz Gonet (1903-1977), wybitny pedagog i instrumentalista, współpracownik Franza Zeyringera w zakresie spisu polskich kompozycji na altówkę (w jego publikacji Literatur für Viola), z którego opracowań nutowych dla PWM korzystają kolejne pokolenia altowiolistów. Kontynuacja tej działalności jest powrotem do korzeni, a fakt, że Kraków, dzięki zorganizowaniu tego Kongresu, ma szansę stać się centrum altowiolowym Europy Środkowo-Wschodniej (gdyż po raz pierwszy odbywa się on właśnie w tym regionie), jest nie do przecenienia i jest nobilitacją dla środowiska muzyków – nie tylko altowiolistów oraz Krakowa, jako centrum badań nad tym instrumentem, promieniujący na cały wspomniany już obszar Europy. Dzięki temu wydarzeniu możemy dołączyć do szerokiego grona muzyków, którzy corocznie dzieła się swoimi doświadczeniami.

W Krakowie istnieje rozwinięta sieć szkół muzycznych, z Akademią Muzyczna na czele i możliwość wysłuchania muzyków tej specjalności z wielu stron świata, jest bardzo ważnym elementem ich kształcenia, nabywania doświadczenia oraz konfrontacji z najnowszymi pracami badawczymi na temat ich instrumentu. Przegląd muzyków, a także spotkania w ramach lekcji mistrzowskich i spotkań, wszystko to będzie miało na celu zbliżenie środowiska polskiego do innych, co jest niebagatelna szansą na odrobienie braku kontaktów przez kilkadziesiąt lat.

Można mieć tylko nadzieję, że w tych dniach w Krakowie obecni będą muzycy z całej Polski, jak i liczni goście, którzy już zapowiedzieli udział w Kongresie, a także młodzi muzycy, mający szansę – dzięki temu wydarzeniu - na odnajdywanie własnego miejsca w coraz bardziej globalizującym się świecie oraz PT Melomani zainteresowani światowymi aktualnościami w zakresie badań nad tym instrumentem i jego literaturą.

 

Prezes PTA

 

Bogusława Hubisz-Sielska

 

Kraków, kwiecień AD 2013